Інструкція для посади "Завідувач кімнати відпочинку пасажирів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кімнати відпочинку пасажирів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення про кімнати відпочинку пасажирів;
      - правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку пасажирів;
      - порядок роботи основних підрозділів річкового вокзалу;
      - правила перевезення пасажирів і багажу;
      - правила ведення обліку та звітності;
      - основи трудового законодавства, організації праці;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботами з обслуговування пасажирів у кімнатах відпочинку.

2.2. Здійснює контроль за наявністю вільних місць у кімнатах відпочинку, їх своєчасним заповненням пасажирами та сплатою за проживання і надані послуги.

2.3. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічних умов у кімнатах відпочинку пасажирів і стежить за виконанням правил внутрішнього розпорядку.

2.4. Забезпечує збереження устаткування та інвентарю, визначає потребу та складає заявки на постільні речі, інвентар.

2.5. Розглядає заяви та скарги пасажирів, вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Контролює правильність ведення обліку прибування та вибування пасажирів.

2.7. Подає звітність установленої форми.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кімнати відпочинку пасажирів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.