* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач гуртожитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи в гуртожитку не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня; нормативні акти щодо діяльності гуртожитків; порядок утримання жилих культурно-побутових та інших приміщень гуртожитку; правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках; паспортний режим; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює вселення прибулих до гуртожитку осіб. Стежить за своєчасністю та правильністю прописки і виписки з гуртожитку громадян. Організовує прибирання та контролює дотримання чистоти у спальних кімнатах і місцях загального користування, наглядає за справністю електромережі, водопроводу, каналізації та іншого обладнання гуртожитку. Видає і приймає інвентар та інше необхідне майно. Підписує вибулим з гуртожитку обхідні листки або видає довідку про відсутність заборгованості. Веде облік наявного майна, періодично оглядає його, забезпечує збереженість. Складає в разі потреби акти про списання майна, а також акти про зіпсування або знищення мешканцями матеріальних цінностей, в установленому порядку проводить стягнення з винних осіб. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним майном, обладнанням та протипожежними засобами. Контролює виконання правил протипожежного захисту. Веде книгу записів санітарного та протипожежного нагляду, а також книгу скарг і пропозицій, усуває недоліки, про які з'являються повідомлення. Видає документи на право входу в гуртожиток. Вживає заходів щодо ліквідації конфліктів між мешканцями та обслуговуючим персоналом. Забезпечує проведення культурно-освітньої роботи у гуртожитку. Керує роботою обслуговуючого персоналу.