* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач двору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали органів вищого рівня, що стосуються діяльності кінного (машинного) двору; стандарти, нормативні та інші керівні матеріали з питань догляду (зберігання, регулювання та ін.) коней (машин); основні технологічні процеси догляду (зберігання) коней (машин); досягнення науки і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі конярства (зберігання машин); основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління; рекомендації з упровадження прогресивних форм організації, нормування і оплати праці працівників кінного (машинного) двору; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу працівників кінного (машинного) двору, доводить завдання до виконавців і здійснює розстановку останніх по робочих місцях. Забезпечує догляд (зберігання) коней (машин), згідно з вимогами державних стандартів, і впроваджує передові технології догляду (зберігання). Веде облік коней (машин) за актами здавання-приймання, інвентарними картками, спеціальним журналом. Веде звітну документацію про роботи, виконувані на кінному (машинному) дворі. Забезпечує своєчасну підготовку коней (машин) до періодів польових робіт. Організовує розроблення і здійснення заходів з упровадження досягнень науки і передового досвіду в практику догляду (зберігання) коней (машин) з метою підвищення їх працездатності, зростання продуктивності кінно-ручних (механізованих) робіт, виконання на цій основі поставлених завдань. Складає заявки на матеріали, устаткування тощо, застосовувані на кінному (машинному) дворі. Контролює якість проведення капітального і поточного ремонту та приймає виконані ремонтні роботи. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, виконання ними посадових інструкцій. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм часу (виробітку), своєчасний їх перегляд у встановленому порядку, сприяє розвитку ініціативи передових робітників і новаторів виробництва з перегляду чинних норм трудових затрат. Організовує і проводить навчання з робітниками кінного (машинного) двору з вивчення правил охорони праці, технології догляду (зберігання) коней (машин), виробничої санітарії і протипожежного захисту. Проводить інструктаж робітників кінного (машинного) двору, перевіряє і контролює знання і додержання правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час виконання робіт на кінному (машинному) дворі, не допускає до роботи осіб, які порушують ці правила. Стежить за утриманням у належному стані об'єктів і територій кінного (машинного) двору, здійснює заходи з охорони навколишнього природного середовища. Керує працівниками кінного (машинного) двору.