* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Бандурист-інструменталіст вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бандуриста-інструменталіста I категорії не менше 3 років. Висока інструментальна майстерність; жанрово та композиційно складна концертна програма.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію та теорію української та світової музики; історію України; народознавство; літературу, усну народну творчість та інструментальну народну музику; будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи); теорію виконавського мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості інструментальної гри. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, вдосконалює техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність. Вивчає інструменти, робить нотні записи. Записує музичні твори для радіо та телебачення. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів. Пропагує народну інструментальну музику.