* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Бандурист I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бандуриста, бандуриста-співака, кобзаря II категорії не менше 2 років; бакалавра - не менше 3 років. Розвинені вокальні, інструментальні та ораторські здібності; різноманітна концертна програма.

Знає та застосовує у діяльності: історію та теорію української та світової музики; історію України; народознавство; літературу, усну народну творчість (думи, балади, історичні, ліричні та інші народні пісні); теорію та практику композиції; особливості збирання, консервації і використання фольклору; будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи); ораторське мистецтво; техніку кобзарського співу і мовлення; основи хореографії, сценічної поведінки та руху; чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи в органічному поєднанні з вокальною діяльністю (співом) як соліста або члена вокальної групи, а також із спеціальним українським кобзарським мовленням (оповідь, орація, речитатив, промова, звернення) відповідно до жанрів кобзарського мистецтва. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості кобзарської гри, солоспіву і оповіді. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, удосконалює кобзарські жанри, техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність. Застосовує традиційні та авторські форми і методи імпровізування і стилізування під час концертного та інших видів прилюдного виконання. Вивчає кобзарську творчість, одяг, інструменти, робить текстуальні та нотні записи, систематизує зібрані матеріали з метою використання народних надбань в авторських цілях. Записує музичні твори для радіо та телебачення. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів. Консультує музикантів-виконавців з питань кобзарського мистецтва. Пропагує кобзарство як творчість.