Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; перспективи технічного розвитку атомної електростанції; єдину систему планово-запобіжного ремонту; технічні характеристики, принцип роботи, територіальне розташування, конструктивні особливості, призначення, режими роботи, правила обслуговування, правила технічної експлуатації, порядок пуску і зупинки та вимоги до безпечної експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; принципові технологічні схеми й основні технологічні процеси вентиляції і кондиціонування повітря; методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування; контрольні засоби, прилади і пристрої, які використовуються під час перевірки, налагодження і випробування устаткування; склад і порядок ведення технічної документації з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації, ремонту, налагодження, модернізації і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безпечну експлуатацію, ремонт, реконструкцію та монтаж устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції відповідно до вимог та норм правил технічної експлуатації, пожежної і радіаційної безпеки, охорони праці, чинними на атомній електростанції інструкціями, режимними картами, стандартами, технологічними регламентами та іншими нормативними документами. Виконує роботу з налагодження і випробування устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, забезпечує його своєчасне введення до експлуатації. Вносить необхідні корективи до засобів і методів налагодження з метою досягнення необхідних параметрів та характеристик роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, проводить його регулювання. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасне налагодження, ремонт та ефективну експлуатацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції. Здійснює контроль за експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, модернізацією і налагодженням устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря. Аналізує дані щодо вимірювань параметрів роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, виконує необхідні розрахунки і готує висновки щодо придатності устаткування до експлуатації. Аналізує причини відхилень у роботі і зупинок устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання. Розробляє, переглядає і вносить зміни до програми випробувань устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря. Розробляє схеми й плани систем вентиляції і кондиціонування повітря. Здійснює аналіз ремонту та експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції і видає рекомендації щодо поліпшення якості його ремонту, налагодження й експлуатації. Складає плани заходів щодо поліпшення ефективності роботи устаткування. Бере участь у прийманні до експлуатації знову змонтованого, реконструйованого і відремонтованого устаткування. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, ремонту і налагодження устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції. Дає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, питань вдосконалення конструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, готує аналіз проектів робіт з реконструкції. Веде облік і паспортизацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, вносить до паспортів зміни після його ремонту, модернізації і реконструкції. Складає заявки на матеріали, інструменти і прилади, необхідні для виконання робіт.