* *
Інструкція для посади "Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - перспективи технічного розвитку атомної електростанції;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту;
      - технічні характеристики, принцип роботи, територіальне розташування, конструктивні особливості, призначення, режими роботи, правила обслуговування, правила технічної експлуатації, порядок пуску і зупинки та вимоги до безпечної експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - принципові технологічні схеми й основні технологічні процеси вентиляції і кондиціонування повітря;
      - методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування;
      - контрольні засоби, прилади і пристрої, які використовуються під час перевірки, налагодження і випробування устаткування;
      - склад і порядок ведення технічної документації з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації, ремонту, налагодження, модернізації і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безпечну експлуатацію, ремонт, реконструкцію та монтаж устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції відповідно до вимог та норм правил технічної експлуатації, пожежної і радіаційної безпеки, охорони праці, чинними на атомній електростанції інструкціями, режимними картами, стандартами, технологічними регламентами та іншими нормативними документами.

2.2. Виконує роботу з налагодження і випробування устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, забезпечує його своєчасне введення до експлуатації.

2.3. Вносить необхідні корективи до засобів і методів налагодження з метою досягнення необхідних параметрів та характеристик роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, проводить його регулювання.

2.4. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасне налагодження, ремонт та ефективну експлуатацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції.

2.5. Здійснює контроль за експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, модернізацією і налагодженням устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2.6. Аналізує дані щодо вимірювань параметрів роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, виконує необхідні розрахунки і готує висновки щодо придатності устаткування до експлуатації.

2.7. Аналізує причини відхилень у роботі і зупинок устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання.

2.8. Розробляє, переглядає і вносить зміни до програми випробувань устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2.9. Розробляє схеми й плани систем вентиляції і кондиціонування повітря.

2.10. Здійснює аналіз ремонту та експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції і видає рекомендації щодо поліпшення якості його ремонту, налагодження й експлуатації.

2.11. Складає плани заходів щодо поліпшення ефективності роботи устаткування.

2.12. Бере участь у прийманні до експлуатації знову змонтованого, реконструйованого і відремонтованого устаткування.

2.13. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, ремонту і налагодження устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції.

2.14. Дає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, питань вдосконалення конструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, готує аналіз проектів робіт з реконструкції.

2.15. Веде облік і паспортизацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, вносить до паспортів зміни після його ремонту, модернізації і реконструкції.

2.16. Складає заявки на матеріали, інструменти і прилади, необхідні для виконання робіт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.