* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; основні положення чинних вітчизняних і міжнародних (ІКАО) нормативних документів щодо оцінки придатності аеродромів до польотів; порядок оцінки експлуатаційного стану аеродрому і нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання; принципові та монтажні схеми обладнання, схеми електроживлення; перспективи розвитку світлотехнічного та електротехнічного обладнання; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та виконує роботи з технічної експлуатації світлотехнічного та електротехнічного обладнання забезпечення польотів. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт та налагодження обладнання. Перевіряє технічний стан і перевірку засобів світлотехнічного та електротехнічного обладнання. Здійснює технічний нагляд за проведенням робіт з обслуговування світлотехнічного та електротехнічного обладнання з контролем їх якості. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання. Розроблює організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання. Бере участь у роботі комісій з приймання до експлуатації нового обладнання, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагодження. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності. Складає заявки на запасні частини та матеріали, які необхідні під час виконання робіт. Доповідає керівникові польотів про стан і готовність світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден. Керує роботою особового складу щодо забезпечення постійної готовності світлотехнічного та електротехнічного обладнання до польотів повітряних суден. Забезпечує раціональне розміщення працівників з їх рівномірним завантаженням. Організовує та проводить технічне навчання з персоналом відповідної служби. Проводить інструктаж з особовим складом з забезпечення безпеки польотів і дотримання вимог з охорони праці в процесі впровадження робіт. Забезпечує виконання правил і норм з охорони праці працівниками зміни під час проведення робіт на обладнанні, не допускаючи виникнення подій з вини служби. Розроблює і подає начальникові служби пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці, упровадження прогресивних методів роботи і зниження собівартості робіт. Погоджує терміни проведення робіт на льотному полі аеродрому з аеродромною службою, не допускаючи порушення руху повітряних суден. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів в процесі проведення робіт. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини служби і готує пропозиції щодо їх запобігання. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни. Оцінює експлуатаційний стан світлотехнічного та електротехнічного обладнання згідно з вимогами чинних нормативних документів.