* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Провідний інженер із зварювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із зварювання I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики зварювального обладнання; принципи роботи обладнання; нормативні документи з виконання зварювальних робіт; види дефектів зварювання та способи їх усунення; основи економіки, організації виробництва та праці; нові досягнення у зварювальному виробництві в країні та за її межами; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням зварювальних робіт, контролює додержання технічних умов та правил з охорони праці. Забезпечує ефективне використання обладнання, рівномірну та продуктивну роботу на дільниці. Впроваджує нову техніку та технологію зварювального виробництва, аналізує організацію зварювальних робіт, показники використання обладнання, бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо скорочення простоїв, покращення якості виконуваних робіт. Веде облік наявності та руху зварювального обладнання. Визначає потребу в додатковому обладнанні та матеріалах для зварювального виробництва, складає заявки на них. Проводить паспортизацію зварювального обладнання та приладів, облік їх роботи та витрат зварювального матеріалу. Забезпечує планово-запобіжний ремонт обладнання. Проводить виробничий інструктаж з робітниками-зварювальниками.