Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Провідний інженер з якості нафти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості нафти I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань якості нафти і нафтопродуктів; органічну і неорганічну хімію; методи проведення хімічних аналізів; інструкції, чинні Держстандарти та технічні умови; основи технології транспортування нафти; основи законодавства про охорону навколишнього середовища; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за якістю нафти, яка приймається від нафтопромислів і від нафтопровідних управлінь, а також зберігається в резервуарних парках і поставляється споживачам. Забезпечує правильний відбір і зберігання проб нафти відповідно до чинних Держстандартів. Стежить за правильною паспортизацією нафти, яка приймається і здається. Перевіряє обґрунтованість претензій на якість нафти. Контролює обґрунтування термінів перевірки лабораторного обладнання. Подає керівництву управління матеріали про причини псування якості нафти. Складає заявки на лабораторне обладнання, хімічні реактиви і матеріали, необхідні для забезпечення нормальної роботи лабораторій і служби якості. Проводить періодичне обстеження стану роботи лабораторій з забезпечення збереження якості нафти. Бере участь в укладанні договорів з промислами і нафтопереробними заводами з питань якості нафти. Здійснює контроль за підготовкою резервуарів, комунікацій, нафтоналивних суден і вагонів-цистерн під наливання згідно з чинним Держстандартом. Контролює виконання графіків зачищення резервуарів. Подає керівництву пропозиції щодо усунення причин, які сприяють погіршенню якості нафти, розробляє заходи і технологію виправлення якості некондиційної нафти і контролює правильність їх проведення. Проводить необхідні заходи, пов'язані з введенням нових Держстандартів, технічних умов на нафту і методику, своєчасно направляє лабораторіям нові Держстандарти або зміни до них і контролює їх виконання. Узагальнює досвід застосування чинних стандартів, технічних умов, методів випробувань і договірних умов постачання і розробляє необхідні заходи щодо їх зміни. Здійснює технічну підготовку персоналу. Проводить детальний аналіз звітності, яка надається нафтоперекачувальними станціями і наливними пунктами, і готує відповідні рекомендації.