* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з якості енергії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з якості енергії I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про електроенергетику", директивні, нормативні та інформаційні матеріали, вказівки Міністерства палива та енергетики, Держенергонагляду; Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії; Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ); Правила користування тепловою енергією (ПКТЕ); Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕс); Правила влаштування електричних установок (ПУЕ); Правила технічної експлуатації електростанцій та електромереж; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕс); Правила та інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; типове положення "Про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99".

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Координує впровадження та використання передових енергозберігаючих та енергоякісних технологій в електромережах. Створює та підтримує мережні інформаційно-аналітичні комп'ютерні системи для зберігання, коригування та опрацювання інформації з питань підпорядкування, конфігурації, параметрів і режимів електричних мереж, аналізу застосування засобів компенсації реактивної потужності та регулювання реактивної потужності, оцінки показників якості електроенергії, виявлення емітентів електромагнітної несумісності електроустановок в електромережах. Проводить статистичне оброблення та узагальнення інформації, формування та видачу статистичних даних. Організовує супроводження використання прикладного комп'ютерного забезпечення в підрозділах енергонагляду, відповідних підрозділах енергопостачальних організацій. Взаємодіє з суміжними підрозділами Держенергонагляду, диспетчерських служб, енергозбуту тощо у питаннях, які вимагають методичних консультацій та організаційно-виробничої координації робіт щодо компенсації реактивної потужності, та забезпечення якості електроенергії в електромережах. Бере участь у створенні та підтримці інформаційної бази параметрів та режимів електромереж 220 - 750 кВ; 10(6)-35-110(150) кВ електропередавальних організацій, в організації розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності та контролі відповідності обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії нормативним документам. Здійснює контроль показників якості електроенергії, обчислення адресних економічних стимулів для утворення оптимальних режимів компенсації реактивних перетікань та якості електроенергії в електромережах. Проводить фактологічні та аналітичні дослідження розбіжностей позицій електропередавальних організацій і споживачів у разі застосування методик обчислення адресних економічних стимулів для утворення суспільно оптимальних режимів компенсації реактивної потужності та забезпечення якості електроенергії. Готує відповіді на запити та експертні висновки щодо якості енергії для енергокомпаній, електроенергетичних систем, Національної комісії регулювання електроенергії та інших організацій та установ. Бере участь в організації та розробленні нормативно-правових актів, нормативних документів, інструкцій та методичних рекомендацій з питань енергозбереження і забезпечення якості електроенергії в магістральних і розподільних електромережах, у сертифікації та стандартизації технічних засобів і комп'ютерних розробок для розрахунків за реактивні перетікання та за якість електроенергії в електромережах. Проводить дослідження з реалізації комплексу заходів економічного впливу на споживачів енергії і суб'єктів електроенергетики щодо дотримання показників якості електроенергії, надає консультації з питань застосування у споживачів передових засобів і систем контролю якості енергії, розвитку систем обліку реактивних перетікань та вимірювань показників якості електроенергії. Аналізує, оцінює та прогнозує зміни на ринку електричної енергії з метою розроблення шляхів та напрямків діяльності у сфері з якості енергії. Готує пропозиції щодо перегляду нормативно-технічних документів на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил влаштування електроустановок, Правил експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів щодо вимог з якості енергії. Бере участь в організації галузевих і міжгалузевих нарад, семінарів, конференцій з питань компенсації реактивної потужності та забезпечення якості електроенергії, у наукових і виробничих конференціях, симпозіумах, що стосуються функціональних завдань. Бере участь у розробленні та координації виробничо-впроваджувальних програм з компенсації та регулювання реактивної потужності та підвищення якості електроенергії в електромережах.