Категорія - Професіонали |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Провідний інженер з організації та нормування праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з організації та нормування праці I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та нормування праці; основи технології, організації та економіки будівельного виробництва; методи вивчення й проектування трудових процесів, використання робочого часу; методи організації та нормування праці; порядок тарифікації робіт і робітників; законодавство про працю, основи соціології, фізіології та психології праці; засоби організаційної й обчислювальної техніки; досягнення науки та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з організації та нормування праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за правильністю організації праці та нормування. Виконує комплекс робіт щодо удосконалення організації, нормування та оплати праці, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці. Перевіряє на робочих місцях використання робочого часу та завантаженість робітників роботою за професією; виявляє й аналізує причини втрат робочого часу, розробляє заходи щодо їх усунення. Аналізує існуючі організаційно-технічні умови виробництва, трудові процеси, сприяє підвищенню ефективності організації праці на підставі розвитку колективних (бригадних) форм організації та стимулювання праці, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення професій та інших передових методів праці. Розробляє та впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат праці та заробітної плати (калькуляції), місцеві норми та розцінки на будівельно-монтажні роботи. Готує пропозиції, спрямовані на виконання робітниками норм праці та нормованих завдань; забезпечує своєчасний перегляд норм у разі зміни технології виконання робіт. Бере участь у виявленні й розповсюдженні більш раціональних методів праці, організації виставок, семінарів, шкіл передового досвіду, оглядів і конкурсів. Вивчає та узагальнює передовий досвід у сфері організації та нормування праці, сприяє його впровадженню. Складає звітність з питань організації та нормування праці. Доводить до відома робітників умови оплати праці, консультує робітників з питань нормування праці та заробітної плати. Бере участь у роботі тарифної комісії, підготовці колективного договору та перевірці виконання його заходів. Контролює дотримання законодавства про працю.