* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Голова кооперативу будівельного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці та виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво всіма службами підприємства (кооперативу). Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (кооперативу) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і будівельною продукцією. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підрозділи, додержання виробничої, трудової та технологічної дисципліни. Здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства (кооперативу), впровадження передових технологій виробництва, соціального розвитку колективу. Забезпечує зв'язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами. Виконує обов'язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства (кооперативу). Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства, організації та охорони праці.