* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Провідний інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-енергетика I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації енергетичного устаткування та комунікацій; організацію робіт енергетичного господарства; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи енергетичного устаткування; правила технічної експлуатації та технологію проведення ремонтів; досягнення науки, вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань енергетичного обслуговування виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує енергопостачання будівельних об'єктів, підсобних виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування. Бере участь у розробленні планів виробництва та споживання електроенергії, палива, пари, газу, води, стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації. Здійснює нагляд за контрольно-вимірювальними, електротехнічними та теплотехнічними приладами, забезпечує своєчасне пред'явлення органам Держенергонагляду котлів і посудин, що працюють під тиском. Складає технічні завдання з проектування нових та реконструкції діючих енергооб'єктів; заявки на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин. Веде інвентарний облік наявності та руху енергоустаткування будівельної організації, облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства. Розробляє заходи для підготовки енергетичних установок до роботи в зимовий період і контролює їх виконання. Забезпечує впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту енергетичного обладнання. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів та організовує їх впровадження у виробництво. Бере участь у обговоренні причин аварій енерготехнічного устаткування та розробленні заходів для їх усунення та запобігання їм. Проводить виробничий інструктаж робітників щодо безпечних методів праці, перевіряє забезпечення робітників захисними засобами та пристроями.