* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Провідний інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-енергетика I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали по експлуатації енергетичного устаткування і комунікацій; організацію енергетичного господарства; перспективи технічного розвитку підприємства; технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи та правила технічної експлуатації енергетичного устаткування; Єдину систему планово-попереджувального ремонту та раціональної експлуатації устаткування; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження та ремонту енергетичного устаткування; порядок складання заявок на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти; правила здачі устаткування в ремонт і прийому після ремонту; основи технології виробництва продукції підприємства; вимоги організації праці при експлуатації, ремонті та модернізації енергетичного устаткування; передовий вітчизняний і закордонний досвід по експлуатації та ремонту енергоустаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, електричних і теплових мереж, повітропроводів і газопроводів. Визначає потребу виробництва в паливно-енергетичних ресурсах, готовить необхідні обґрунтування технічного переозброєння, розвитку енергогосподарства, реконструкції і модернізації систем енергопостачання. Складає заявки на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, необхідних для експлуатації енергогосподарства, виконує розрахунки з необхідними обґрунтуваннями заходів щодо економії енергоресурсів, потреби підрозділів підприємства в електричному, тепловому та іншому видах енергії, бере участь у розробці норм їхньої витрати, режиму роботи підрозділів підприємства, виходячи з їхніх потреб в енергії. Контролює дотримання норм витрати палива і всіх видів енергії. Складає графіки зниження енергетичних навантажень в години максимальних навантажень енергосистеми і забезпечує їхнє виконання в межах певної для підрозділу підприємства величини, проводить паспортизацію встановлених на підприємстві енергетичних, електричних і природоохоронних установок. Бере участь у випробуваннях і прийманні енергетичних установок і мереж у промислову експлуатацію, у розгляді причин аварій енергетичного устаткування і розробляє заходи щодо їхнього попередження, створенню безпечних умов праці. Організує перевірку і випробування коштів релейного захисту та автоматики. Здійснює технічний нагляд за контрольно-вимірювальними, електротехнічними і теплотехнічними приладами, застосовуваними на підприємстві, а також забезпечує підготовку казанів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, електроустановок та інших об'єктів енергогосподарства для приймання в експлуатацію, перевірки і огляду органами державного нагляду. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій для експлуатації, технічному обслуговуванню та нагляду за енергоустаткуванням і електричними мережами. Бере участь у розробці та впровадженні стандартів і технічних умов на енергетичне устаткування. Підготовляє необхідні матеріали для укладення договорів на ремонт устаткування з підрядними організаціями. Здійснює контроль за виконанням капітальних та інших ремонтів енергоустаткування. Вивчає і узагальнює передовий вітчизняний і закордонний досвід по раціональному використанню та економії паливо-енергетичних ресурсів. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці при експлуатації та ремонті енергоустановок і мереж. Підготовляє звітність по затверджених формах і показниках.