* *
Інструкція для посади "Провідний інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-енергетик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-енергетика I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації енергетичного устаткування та комунікацій;
      - організацію робіт енергетичного господарства;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи енергетичного устаткування;
      - правила технічної експлуатації та технологію проведення ремонтів;
      - досягнення науки, вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань енергетичного обслуговування виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер-енергетик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-енергетик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-енергетик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-енергетик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує енергопостачання будівельних об'єктів, підсобних виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування.

2.2. Бере участь у розробленні планів виробництва та споживання електроенергії, палива, пари, газу, води, стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації.

2.3. Здійснює нагляд за контрольно-вимірювальними, електротехнічними та теплотехнічними приладами, забезпечує своєчасне пред'явлення органам Держенергонагляду котлів і посудин, що працюють під тиском.

2.4. Складає технічні завдання з проектування нових та реконструкції діючих енергооб'єктів; заявки на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин.

2.5. Веде інвентарний облік наявності та руху енергоустаткування будівельної організації, облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства.

2.6. Розробляє заходи для підготовки енергетичних установок до роботи в зимовий період і контролює їх виконання.

2.7. Забезпечує впровадження нових прогресивних методів експлуатації та ремонту енергетичного обладнання.

2.8. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів та організовує їх впровадження у виробництво.

2.9. Бере участь у обговоренні причин аварій енерготехнічного устаткування та розробленні заходів для їх усунення та запобігання їм.

2.10. Проводить виробничий інструктаж робітників щодо безпечних методів праці, перевіряє забезпечення робітників захисними засобами та пристроями.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-енергетик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-енергетик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-енергетик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-енергетик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-енергетик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-енергетик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-енергетик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-енергетик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-енергетик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.