* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Головний геодезист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання геодезичних робіт; геодезичні прилади та правила їх експлуатації; організацію та технологію виконання геодезичних робіт; основи маркетингу, економіки, організації й технології будівельного виробництва, праці й управління; будівельні та геодезичні допуски; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення геодезичних робіт; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту під час проведення геодезичних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує своєчасне та якісне виконання комплексу геодезичних робіт, що забезпечують повну відповідність проектній документації геометричних параметрів, координат і висотних позначок будов та споруд під час їх розміщення і зведення. Здійснює технічне та методичне керівництво щодо застосування ефективних методів і засобів вимірювання й контролю, планування польових і камеральних робіт, упровадження нормативних документів з геодезичного забезпечення та дотримання їх вимог. Здійснює контроль за виконанням всього обсягу геодезичних робіт, додержанням правил ведення та збереження польових журналів, виконавчої геодезичної документації; бере безпосередню участь у виконанні найбільш відповідальних і складних робіт. Визначає потребу в геодезичних засобах вимірювання та контролю, організовує їх облік, своєчасний ремонт і перевірку. Впроваджує у виробництво нові методи і засоби геодезичних робіт. Приймає від замовника технічну документацію на геодезичну основу для будівництва з перевіркою необхідної точності її побудови. Контролює збереження у процесі будівництва знаків геодезичної мережі. Розглядає та готує до узгодження проекти виконання геодезичних робіт. Проводить роботу щодо удосконалення методів ведення геодезичних робіт і впровадження нової техніки. Здійснює вибірковий контроль за роботою виробничого персоналу щодо забезпечення відповідності геометричних параметрів проекту під час зведення споруд і будов, повідомляє про виявлені порушення керівництво організації, заносить зауваження до журналу робіт. Організовує підвищення кваліфікації працівників геодезичної служби, проводить виробничий інструктаж. Забезпечує складання необхідної звітності.