* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 2 розряду не менше 1 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

Знає та застосовує у діяльності: основні методи маркшейдерських зйомок та обчислень; технологію виконання маркшейдерських робіт; прилади, що застосовуються, та правила їх експлуатації; правила виконання стереофотограмметричних робіт; способи визначення обсягів здійснених гірничих робіт і фактичних розмірів перерізу тунелів, що будуються, та споруд; методику розрахунків гірничої маси у транспортних посудинах за фотозйомками; основні поняття щодо посування гірничих порід; порядок заповнення, обліку та зберігання документації; правила експлуатації лічильно-обчислювальної техніки; правила вимірювання бокового та вертикального випереджень та еліптичності тунельної обробки; способи визначення положень прохідницького комплексу (щита) на трасі, порядок установлення та визначення положення колійних реперів у тунелях; правила зйомки тунельної обробки від винесених осей; допустимі відхилення елементів тунельної обробки від проектного положення; будову світлокопіювального пристрою та правила інструментального створення напрямків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає габарити гірничих виробок, виїмкові потужності очисного простору, глибину та напрямки буропідривних свердловин, лінійні параметри посування гірничих порід. Контролює оперативні проміри проектних параметрів гірничих виробок і глибин черпання під час дражної розробки. Бере участь у відповідальних зйомках стереофотограмметричними, звуколокаційними методами, а також із застосуванням гіроскопічних, лазерних приладів радіо- та світлодалекомірів під керівництвом маркшейдера. За вказівкою маркшейдера знімає зсувні деформації бортів кар'єрів, відвалів. Виконує роботи з фотоконтролю за завантаженням транспортних посудин. Визначає обсяг завантаження посудин за фотозйомками. Виконує інструментальне розмічання геологорозвідувальних виробок. Виконує світлокопіювальні роботи. Бере участь у визначенні здійснених обсягів гірничих робіт, фактичних розмірів перерізу споруджуваних тунелів та інших гірничих виробок, в оформленні маркшейдерської документації, графічних матеріалів-планів, розрізів. Виконує розбивку пікетів у капітальних гірничих виробках. Виконує замірювання на спостережних станціях посування гірничих виробок та обсягів їх ремонту. Визначає напрямки гірничих виробок та свердловин із застосуванням висків або найпростіших інструментів (кутомірів). Бере участь у побудові опорних маркшейдерських мереж, у зйомках підвищеної точності під час проведення гірничих виробок зустрічними забоями та у небезпечних зонах, у перевірці профільної зйомки вертикальних стовбурів, горизонтальних положень та перевищень із застосуванням теодолітної зйомки. Встановлює та визначає положення колійних реперів у тунелях. Виконує промірювання бокового і вертикального випередження та еліптичності тунельної обробки; бере участь у встановленні та приведенні у робочий стан високоточних маркшейдерських інструментів та приладів. Встановлює рамки та марки, визначає положення прохідницького комплексу на трасі. Виконує зйомку тунельної обробки за планом та профілем.

Спеціалізація
У разі проведення маркшейдерських зйомок підземних гірничих виробок у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах за наявності залишкових напорів підземних вод або небезпечних за гірничими ударами тарифікація проводиться на один розряд вище.

Приклади робіт
Виконання зйомок для визначення обсягів гірничих робіт. Ведення монтажу тунельних обробок. Розбивка, встановлення колійних реперів та визначення їх положення за планом та профілем. Визначення положення прохідницького щита на трасі за планом та профілем. Оформлення маркшейдерської документації та графічних матеріалів.