* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи гірником на маркшейдерських роботах 1 розряду не менше 0,5 року. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору.

Знає та застосовує у діяльності: призначення теодоліта, нівеліра, гірничого компаса, спеціальних геодезичних і маркшейдерських приладів та устаткування; порядок і способи установлення геодезичних та маркшейдерських приладів, знаків і реперів; основні методи та порядок виконання маркшейдерської зйомки та нівелювання; основи проведення гірничих робіт; основні поняття про посування (зрушення) гірничих порід; методи обробки матеріалів маркшейдерської зйомки; найпростіші маркшейдерські плани; правила перенесення позначок на місцевість; способи центрування візирних цілей із застосуванням висків; правила виконання і методи фотолабораторних робіт; правила поводження з переносними низьковольтними джерелами електроенергії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує під час проведення гірничих виробок, будівництва шахтних споруд спеціального призначення прості роботи щодо зйомок, нівелювання, вимірювання, замірів тощо. Встановлює маркшейдерські та геодезичні прилади на робочому місці у робочому стані (положенні). Установлює маркшейдерські та геодезичні знаки та репери. Закладає тимчасові та постійні пункти маркшейдерського обґрунтування. Бере участь у детальній маркшейдерській зйомці гірничих виробок. Оформлює документацію та замальовує гірничі виробки, що споруджуються, бере участь в обробці матеріалів. Обчислює висотні позначки (перевищення) точок та горизонтальних відстаней до точок зйомки. Бере участь у накладенні результатів зйомки на маркшейдерський план. Переносить позначки на місцевість із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання. Обчислює або вимірює площу ділянки планіметром. Виконує роботи із засікання з точок зйомки та тахеометричної зйомки. Спостерігає за тріщинами та вимірює їх у гірничих виробках. Виконує підготовчі роботи під час фотозйомочних і фотолабораторних робіт. Бере участь у замірюваннях виїмкових потужностей очисного простору, в проміжному замірюванні посування гірничих виробок і обсягів їх ремонту, у замірюваннях зазорів у гірничих виробках. Розмічає пікети у другорядних гірничих виробках. Доглядає за геодезичними і маркшейдерськими приладами та інструментами. Встановлює та центрує візирні цілі із застосуванням оптичних висків.

Спеціалізація
У разі проведення маркшейдерських зйомок підземних гірничих виробок у складних гідрогеологічних і тектонічних умовах за наявності залишкових напорів підземних вод або небезпечних за гірничими ударами тарифікація проводиться на один розряд вище.

Приклади робіт
Установлення геодезично-маркшейдерських інструментів та приладів на робочому місці у робочому стані. Вимірювання відстаней рулетками. Замальовування та оформлення документації на гірничі виробки. Перенесення позначок із застосуванням пристроїв для гідрометричного нівелювання тощо.