Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості холодильних установок різних систем; будову холодильної установки, устаткування, апаратів і заморожувальних колонок, що обслуговуються; технологію та способи регулювання процесу заморожування грунту, правила заповнення системи охолодження; ознаки несправностей у роботі установки та способи їх усування; геологічну характеристику грунтів, що заморожуються; порядок монтажу установок; схему розташування заморожувальних колонок і розсільних мереж; основи термодинаміки, електротехніки; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів, що обладнані компресорами загальною продуктивністю більше 13 млн.Дж/год.(3000 тис.ккал/год.).

Приклади робіт
Виконання всіх видів слюсарно-монтажних робіт під час монтажу та демонтажу холодильних установок різних систем. Обслуговування холодильних установок для заморожування грунтів. Пуск та зупинка агрегатів, забезпечення їх безперебійної роботи. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних пристроїв. Регулювання температурного режиму роботи установки залежно від стану грунту, що заморожується. Виявляння, запобігання та усування несправностей у роботі установки. Участь у всіх видах ремонтних робіт.