Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст холодильної установки для заморожування грунтів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом холодильної установки для заморожування грунтів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних систем холодильних установок; прийоми виконання складних слюсарно-монтажних робіт; будову холодильної установки, устаткування, апаратів і заморожувальних колонок, що обслуговуються; технологію та способи регулювання процесу заморожування грунту, правила заповнення системи охолодження; ознаки несправностей у роботі установки та способи їх усування; геологічну характеристику грунтів, що заморожуються; порядок монтажу установок; схему розташування заморожувальних колонок і розсільних мереж; основи термодинаміки, електротехніки; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує холодильні установки для заморожування грунтів, що обладнані компресорами загальною продуктивністю від 2,1 до 13 млн.Дж/год.(від 500 до 3000 тис.ккал/год.).

Приклади робіт
Пуск та зупинка холодильних установок, забезпечення їх безперебійної роботи. Ремонт устаткування. Обслуговування холодильних установок для заморожування грунтів. Пуск та зупинка агрегатів, забезпечення їх безперебійної роботи. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних пристроїв. Регулювання температурного режиму роботи установки залежно від стану грунту, що заморожується. Виявляння, запобігання та усування несправностей у роботі установки. Участь у всіх видах ремонтних робіт.