Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Машиніст центрального теплового щита керування котлами III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста-обхідника з котельного устаткування II групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову й технічні характеристики котла допоміжного устаткування; теплові захисти і теплові схеми котельної установки і технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії; норми якості води й пари; принцип дії засобів вимірювань і принципові схеми теплового контролю і автоматики, допустимі відхилення параметрів котлоагрегатів; властивості палива що застосовується, і продуктів його згоряння; техніко-економічні показники роботи котлоагрегатів; основи теплотехніки, механіки, електротехніки і водопідготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить режим роботи котлів відповідно із заданим графіком навантаження, експлуатаційне обслуговування котлів із центрального теплового щита керування і забезпечує їх безперебійну й економічну роботу (Паропродуктивність котлів з тиском пари до 6,0 МПа: тверде паливо до 30 т/год.; рідке і газоподібне паливо до 50 т/год.). Здійснює пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування і перемикання в теплових схемах котлоагрегатів. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації. Ліквідує аварійні ситуації. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення. Виводить устаткування в ремонт. Керує підлеглими робітниками.