Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, положення та інструкції, будову рухомого складу міськелектротранспорту; технологію ремонту та обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи економіки, організацію оплати праці: основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво всіма видами профілактичних ремонтів рухомого складу, механізмів, деталей, агрегатів, вузлів. Забезпечує технічну організацію виробничих процесів ремонтів та випробувань, виконання графіків ремонтів рухомого складу, приписаного до даного відділення при повному використанні наявних резервів і технічних засобів. Контролює дотримання вимог правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу. Забезпечує безпеку трамваїв і тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу. Забезпечує безпеку і регулярність руху трамваїв (тролейбусів) у межах відділення. Контролює забезпечення виконання повного обсягу робіт під час усіх видів оглядів і ремонту рухомого складу згідно з чинними наказами, інструкціями та іншими керівними документами. Проводить роботу з підвищення продуктивності праці і зменшення собівартості ремонтних робіт. Забезпечує повний і вчасний випуск рухомого складу на лінію, якісне виконання ремонтних робіт. Контролює дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Керує працівниками відділення.