Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації ремонту рухомого складу; технологію ремонтів і технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамвая і тролейбуса; технічні характеристики і конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє технологічні процеси і здійснює контроль за їх впровадженням. Здійснює випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів, нових матеріалів і технологічного обладнання. Розглядає і подає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій з конструктивних змін вузлів рухомого складу та їх експлуатації. Розробляє нові форми організації роботи з дотримання вимог безпеки дорожнього руху і впроваджує їх. Розробляє план заходів щодо зменшення виробничих витрат і здійснює його виконання. Організовує своєчасне і правильне ведення обліку та звітності про роботу рухомого складу за установленими формами.