Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічного обслуговування і ремонту обладнання; будову рухомого складу міськелектротранспорту; технологію ремонтів і технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів; технічні характеристики, конструктивні особливості рухомого складу; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь в аналізі роботи рухомого складу та в розробленні на основі аналізу планів оргтехзаходів щодо поліпшення якісних показників рухомого складу: підвищення коефіцієнта випуску, зменшення кількості випадків повернення з лінії через технічні несправності та з інших причин, скорочення цілодобових простоїв. Бере участь в удосконаленні технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, у розробленні заходів щодо зменшення виробничих витрат. Упроваджує сучасні методи праці, механізацію та автоматизацію виробничих процесів. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників депо. Організовує повсякденний контроль за технічним станом рухомого складу, дотриманням стандартів, технології ремонтів та технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, правил технічної експлуатації, інструкцій, за оснащенням депо, вагоно (тролейбусно)-ремонтних майстерень випробувальними стендами, технологічною оснасткою, вимірювальною та контрольною арматурою і приладами.