Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації трамвайного колійного господарства; перспективи розвитку колійного господарства; будову трамвайних колій та штучних споруд, правила їх експлуатації; організацію і технологію ремонтів; стандарти, технічні умови щодо колійного господарства; методику розрахунку кривих кутів, безстикової колії; методику розбивки стрілочних переводів і перетинів; геодезичні та інші вимірювальні інструменти, правила користування ними; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації цвяхового господарства; організацію праці в колійному господарстві; основи економіки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у розробленні проектів організації та технічних процесів виконання робіт з ремонту трамвайних колій, проведення розрахунків виправки колії за профілем і планом. Здійснює розрахунки і розбивку схем укладання стрілочних переводів та пересічень, розрахунок безстикових колій. Організовує технічний облік стану трамвайних колій і бере участь у розробленні планів їх ремонтів. Здійснює роботи з паспортизації колійного господарства. Бере участь у розслідуванні причин аварій, розробляє заходи щодо запобігання аваріям. Бере участь у підготовці заходів, пов'язаних із впровадженням нових стандартів, технічних умов для зменшення витрат на ремонт і монтаж шляхового господарства.