* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Архітектор ландшафтний II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи для бакалавра - стаж роботи за професією архітектора ландшафтного - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали з питань ландшафтної архітектури; основні принципи композиційного формування різних видів зелених насаджень; методи визначення екологічної цінності окремих територій (мікроурболандшафтів), кількісні показники стійкості біогеоценозів; основи проектування об'єктів ландшафтної архітектури; технологію будівництва та утримання зелених насаджень; асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав тощо; стандарти на садивний матеріал; будівельні норми і правила; основи економіки і трудового законодавства; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо зеленого будівництва і ландшафтної архітектури; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере безпосередню участь у створенні проектів ландшафтної організації території міста, проектуванні об'єктів зеленого будівництва (лісопарки, парки, сквери, бульвари, санітарно-захисні зони та інші види зелених насаджень), а також у розробленні Генерального плану забудови і розвитку міста. Здійснює авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах зеленого будівництва. Координує хід підготовки щорічних ескізних проектів для реконструкції та формування існуючих зелених насаджень, сезонного квітково-декоративного оформлення міста. Здійснює контроль за роботами з формування природного сучасного урбанізованого ландшафту. Розробляє заходи щодо формування і реконструкції існуючих заповідних територій: парків - пам'ятників природи, архітектури, національних парків, ботанічних садів та арборетумів, зоологічних садів та інших об'єктів і контролює хід їх виконання.