* *
Інструкція для посади "Архітектор ландшафтний II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Архітектор ландшафтний II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи для бакалавра - стаж роботи за професією архітектора ландшафтного - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали з питань ландшафтної архітектури;
      - основні принципи композиційного формування різних видів зелених насаджень;
      - методи визначення екологічної цінності окремих територій (мікроурболандшафтів), кількісні показники стійкості біогеоценозів;
      - основи проектування об'єктів ландшафтної архітектури;
      - технологію будівництва та утримання зелених насаджень;
      - асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав тощо;
      - стандарти на садивний матеріал;
      - будівельні норми і правила;
      - основи економіки і трудового законодавства;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо зеленого будівництва і ландшафтної архітектури;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Архітектор ландшафтний II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Архітектор ландшафтний II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Архітектор ландшафтний II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Архітектор ландшафтний II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере безпосередню участь у створенні проектів ландшафтної організації території міста, проектуванні об'єктів зеленого будівництва (лісопарки, парки, сквери, бульвари, санітарно-захисні зони та інші види зелених насаджень), а також у розробленні Генерального плану забудови і розвитку міста.

2.2. Здійснює авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах зеленого будівництва.

2.3. Координує хід підготовки щорічних ескізних проектів для реконструкції та формування існуючих зелених насаджень, сезонного квітково-декоративного оформлення міста.

2.4. Здійснює контроль за роботами з формування природного сучасного урбанізованого ландшафту.

2.5. Розробляє заходи щодо формування і реконструкції існуючих заповідних територій: парків - пам'ятників природи, архітектури, національних парків, ботанічних садів та арборетумів, зоологічних садів та інших об'єктів і контролює хід їх виконання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Архітектор ландшафтний II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Архітектор ландшафтний II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Архітектор ландшафтний II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Архітектор ландшафтний II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Архітектор ландшафтний II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Архітектор ландшафтний II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Архітектор ландшафтний II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Архітектор ландшафтний II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Архітектор ландшафтний II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Архітектор ландшафтний II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.