* *
Інструкція для посади "Архітектор ландшафтний I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Архітектор ландшафтний I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією архітектора (ландшафтного) II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали з питань ландшафтної архітектури;
      - основні принципи композиційного формування різних видів зелених насаджень;
      - методи визначення екологічної цінності окремих територій (мікроурболандшафтів), кількісні показники стійкості біогеоценозів;
      - основи проектування об'єктів ландшафтної архітектури;
      - технологію будівництва та утримання зелених насаджень;
      - асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав тощо;
      - стандарти на садивний матеріал;
      - будівельні норми і правила;
      - основи економіки і трудового законодавства;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо зеленого будівництва і ландшафтної архітектури;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Архітектор ландшафтний I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Архітектор ландшафтний I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Архітектор ландшафтний I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Архітектор ландшафтний I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере безпосередню участь у створенні проектів ландшафтної організації території міста, проектуванні об'єктів зеленого будівництва (лісопарки, парки, сквери, бульвари, санітарно-захисні зони та інші види зелених насаджень), а також у розробленні Генерального плану забудови і розвитку міста.

2.2. Здійснює авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах зеленого будівництва.

2.3. Координує хід підготовки щорічних ескізних проектів для реконструкції та формування існуючих зелених насаджень, сезонного квітково-декоративного оформлення міста.

2.4. Здійснює контроль за роботами з формування природного сучасного урбанізованого ландшафту.

2.5. Розробляє заходи щодо формування і реконструкції існуючих заповідних територій: парків - пам'ятників природи, архітектури, національних парків, ботанічних садів та арборетумів, зоологічних садів та інших об'єктів і контролює хід їх виконання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Архітектор ландшафтний I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Архітектор ландшафтний I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Архітектор ландшафтний I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Архітектор ландшафтний I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Архітектор ландшафтний I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Архітектор ландшафтний I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Архітектор ландшафтний I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Архітектор ландшафтний I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Архітектор ландшафтний I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Архітектор ландшафтний I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.