* *

 Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку; особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у роботі з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Забезпечує разом з вихователем умови та виконання робіт з адаптації дітей-інвалідів. Організовує дозвілля, спортивну діяльність, закладає основи оволодіння професіями. Бере участь у навчанні й вихованні дитини-інваліда під керівництвом вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Залучає членів сім'ї дитини-інваліда до участі в розвитку інтелектуальних здібностей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно з призначеннями лікаря. Постійно вдосконалює свій професійний рівень. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.