Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник бази виробничого обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничої діяльності бази; технічні вимоги до продукції, яка виробляється; технологію виробництва, правила технічної експлуатації устаткування; чинне положення з оплати праці і форми матеріального заохочення; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю бази. Бере участь у розробленні завдань із ремонту бурового (нафтогазопромислового) устаткування та інших виробничих об'єктів, і контролює їх виконання. Здійснює керівництво забезпеченням цехів матеріально-технічними і транспортними засобами. Організовує раціональне використання закріпленої за базою спецтехніки, агрегатів для механізації трудомістких робіт, інструменту і пристроїв, своєчасне їх обновлення. Забезпечує прокат бурового, нафтогазопромислового енергетичного устаткування, бурильного і ловильного інструменту, а також виготовлення нових виробів установленої номенклатури. Забезпечує розроблення заходів щодо вдосконалення системи прокату експлуатаційного устаткування. Вживає заходів щодо запобігання аваріям, пов'язаним з виходом із ладу устаткування. Забезпечує чітку і узгоджену роботу бази з основними виробничими об'єктами. Забезпечує функціонування аварійно-ремонтних підрозділів і скорочення простоїв експлуатаційного устаткування в очікуванні ремонтів. Здійснює контроль за розробленням заходів щодо удосконалення техніки і технології ремонту. Забезпечує впровадження нової техніки, засобів діагностики і механізації трудомістких робіт. Здійснює контроль за розробленням і впровадженням заходів щодо організації праці та удосконалення організації виробництва. Забезпечує аналіз показників надійності, якості, конструктивних недоліків, ремонтопридатності експлуатаційного устаткування. Здійснює вивчення узагальнення і поширення передового досвіду в галузі організації виробничого обслуговування. Забезпечує розроблення заходів і контроль за економією матеріально-технічних ресурсів, палива, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інші. Організовує розроблення і виконання заходів щодо збирання, забезпечення та утилізації вторинних ресурсів. Здійснює аналіз господарської діяльності бази. Координує діяльність структурних підрозділів бази. Забезпечує своєчасне подавання встановленої звітності. Здійснює підбір розставлення і раціональне використання кадрів.