* *
Інструкція для посади "Начальник бази виробничого обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бази виробничого обслуговування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничої діяльності бази;
      - технічні вимоги до продукції, яка виробляється;
      - технологію виробництва, правила технічної експлуатації устаткування;
      - чинне положення з оплати праці і форми матеріального заохочення;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Начальник бази виробничого обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бази виробничого обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бази виробничого обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бази виробничого обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю бази.

2.2. Бере участь у розробленні завдань із ремонту бурового (нафтогазопромислового) устаткування та інших виробничих об'єктів, і контролює їх виконання.

2.3. Здійснює керівництво забезпеченням цехів матеріально-технічними і транспортними засобами.

2.4. Організовує раціональне використання закріпленої за базою спецтехніки, агрегатів для механізації трудомістких робіт, інструменту і пристроїв, своєчасне їх обновлення.

2.5. Забезпечує прокат бурового, нафтогазопромислового енергетичного устаткування, бурильного і ловильного інструменту, а також виготовлення нових виробів установленої номенклатури.

2.6. Забезпечує розроблення заходів щодо вдосконалення системи прокату експлуатаційного устаткування.

2.7. Вживає заходів щодо запобігання аваріям, пов'язаним з виходом із ладу устаткування.

2.8. Забезпечує чітку і узгоджену роботу бази з основними виробничими об'єктами.

2.9. Забезпечує функціонування аварійно-ремонтних підрозділів і скорочення простоїв експлуатаційного устаткування в очікуванні ремонтів.

2.10. Здійснює контроль за розробленням заходів щодо удосконалення техніки і технології ремонту.

2.11. Забезпечує впровадження нової техніки, засобів діагностики і механізації трудомістких робіт.

2.12. Здійснює контроль за розробленням і впровадженням заходів щодо організації праці та удосконалення організації виробництва.

2.13. Забезпечує аналіз показників надійності, якості, конструктивних недоліків, ремонтопридатності експлуатаційного устаткування.

2.14. Здійснює вивчення узагальнення і поширення передового досвіду в галузі організації виробничого обслуговування.

2.15. Забезпечує розроблення заходів і контроль за економією матеріально-технічних ресурсів, палива, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інші.

2.16. Організовує розроблення і виконання заходів щодо збирання, забезпечення та утилізації вторинних ресурсів.

2.17. Здійснює аналіз господарської діяльності бази.

2.18. Координує діяльність структурних підрозділів бази.

2.19. Забезпечує своєчасне подавання встановленої звітності.

2.20. Здійснює підбір розставлення і раціональне використання кадрів.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бази виробничого обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бази виробничого обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бази виробничого обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бази виробничого обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бази виробничого обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бази виробничого обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бази виробничого обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бази виробничого обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бази виробничого обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бази виробничого обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.