Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом у службі регіонального структурного підрозділу - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність підприємства; структуру підприємства та регіонального структурного підрозділу, взаємодію усіх її ланок; нормативні документи з технічної експлуатації, основи економіки, основи трудового законодавства, організації виробництва та управління; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу підпорядкованої йому служби радіотехнічного забезпечення відповідно до вимог чинних у галузі та на підприємстві нормативних документів, що регламентують діяльність служби. Забезпечує виконання планів та завдань, здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності та якості роботи служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Організовує та забезпечує технічну експлуатацію засобів радіотехнічного забезпечення у суворій відповідності до вимог чинних нормативних документів. Організовує постійний контроль за виконанням регламентів та дотриманням технології обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення, правил охорони праці та пожежної охорони, а також керівних документів, що регламентують діяльність служби радіотехнічного забезпечення регіонального структурного підрозділу. Проводить планову перевірку роботи підлеглих йому служб радіотехнічного забезпечення, технічного стану засобів радіотехнічного забезпечення, ведення технічної та оперативної документації, вживає заходів з усунення виявлених недоліків. Регулярно розглядає відгуки, пропозиції та зауваження льотного та диспетчерського складу, а також інспекторів з безпеки польотів щодо роботи засобів радіотехнічного забезпечення та вживає заходів щодо усунення відзначених недоліків. Взаємодіє з іншими службами регіонального структурного підрозділу та іншими організаціями з питань, що стосуються до діяльності служби радіотехнічного забезпечення. Разом з профспілками проводить виховну роботу з особовим складом служби радіотехнічного забезпечення, спрямовану на зміцнення трудової та технологічної дисципліни.