Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Головний режисер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді режисера - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань культури та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення та радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності; творчий процес та технологію створення теле-, радіопрограм; технічні засоби телебачення та радіомовлення; авторське і трудове законодавство; порядок укладання і виконання авторських та трудових договорів; організацію праці та управління; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і спрямовує творчо-виробничий процес створення теле-, радіопрограм. Визначає творчу концепцію діяльності головної редакції (дирекції, творчого об'єднання). Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів головної редакції (дирекції, творчого об'єднання), забезпечує виконання затверджених планових показників. Здійснює постійний зв'язок із творчими спілками, іншими громадськими організаціями та культурно-просвітніми закладами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний та зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопродукції. Очолює роботу з формування творчого активу творчого об'єднання з артистичного та художнього персоналу театрів, концертних організацій, музичних, танцювальних та самодіяльних колективів. Створює умови для творчої атмосфери в колективі та повної реалізації здібностей працівників художньо-виробничого персоналу. Проводить роботу з удосконалення видів і форм мовлення, організації виробництва, праці творчих колективів, виявляє резерви виробництва. Бере участь у прийнятті та обговоренні літературних сценаріїв, художньо-декоративного оформлення. Керує творчими групами, забезпечує адекватне трактування творцями програм авторських задумів, контролює комплекс робіт, пов'язаних із виробництвом теле-, радіопрограм, координує роботу художньо-виробничого персоналу. Затверджує режисерські сценарії (експлікації), а також акторів на головні ролі та основних учасників постановочних програм. Контролює готовність творчих груп до запису та монтажу. Бере участь у прийнятті програм. Контролює використання технічних засобів. У разі потреби безпосередньо бере участь у створенні особливо складних та відповідальних програм. Здійснює творче керівництво колективом режисерів, створює умови для постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує раціональний розподіл навантажень між режисерами на нормативній основі. Створює умови для застосування прогресивних форм організації праці режисерів. Вирішує всі питання на основі дотримання чинного законодавства. Вносить пропозиції щодо розмірів авторської, виконавської та постановочної винагород, зарахування на роботу, переміщення, звільнення та заохочення кращих працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни.