Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу планування та організації медичного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за фахом «Провізор загального профілю». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я; організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів; загальну та соціальну психологію; медичну етику та деонтологію; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; потреби в медичній техніці; основні положення про проведення військової мобілізації; вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах наданих йому повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов`язки. У межах наданих повноважень розподіляє обов`язки між особовим складом, контролює його роботу. Організовує забезпечення структурних підрозділів закладу медичною технікою, устаткуванням, медикаментами тощо відповідної якості згідно із затвердженими нормативами. У межах наданих йому повноважень керує розробкою проектів перспективних, річних та поточних планів медичного забезпечення на основі визначення потреб медичних підрозділів за їх заявками на матеріальні ресурси з їх обґрунтуванням, необхідними розрахунками, встановленням термінів поставок. Організовує роботу з аналізу стану та кількості медичного устаткування і медичних препаратів у структурних підрозділах закладу. За дорученням начальника відділу бере участь у планових та позапланових перевірках збереження та належного використання медичної техніки та устаткування, створення необхідних умов для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо підвищення ефективності використання медичної техніки та устаткування, інших медичних виробів. Аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимізації; стан виконавської дисципліни за напрямом роботи відділу, вживає заходів щодо її зміцнення. Розроблює та впроваджує заходи з охорони праці та протипожежного захисту. Здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства. Веде встановлену звітну та статистичну документацію.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; заслуховувати звіти особового складу відділу про виконання ним функціональних обов`язків; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.