* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний кінорежисер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю для створення фільмів, що відзначаються своєрідністю творчого почерку і глибоким трактуванням проблем, що в них вирішуються.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії; способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінодраматургії; основи кінооператорської професії; основи образотворчого мистецтва і технології монтажу кінофільмів; історію національної і світової кінематографії, новітні досягнення в галузі сучасного кіно; державні і галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; технологію, організацію і економіку фільмовиробництва; основи цивільного і трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію творчо-виробничого процесу створення фільму. Розроблює на основі літературного сценарію художню концепцію фільму. Створює на основі затвердженого літературного сценарію режисерський сценарій кінофільму. Забезпечує втілення на екрані творчого задуму, художню якість фільму. Формує творчий склад знімальної групи. Бере участь у складанні кошторису і календарного плану на період режисерської розробки, на підготовчий і знімальний періоди. Забезпечує фактичну відповідність корисного матеріалу метражу, затвердженому режисерським сценарієм, виконання планових термінів на всіх етапах виробництва фільму, а також додержання статей генерального кошторису. Керує монтажем фільму. Здає закінчений виробництвом фільм керівництву кіностудії. Контролює виконання працівниками знімальної групи правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Спеціалізація
Кінорежисер художніх ігрових фільмів: організовує своєчасне проведення робіт над постановницьким проектом, бере участь у його створенні і захисті; керує роботою із створення пооб'єктних розробок; організовує підбір іконографічного матеріалу; складає акторський графік; бере участь у виборі місць натурних зйомок; працює по підбору акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; організовує фото- і кінопроби акторів; проводить попередню репетицію з акторами, керує масовими і груповими зйомками, організовує другий план і, за необхідністю, самостійно здійснює зйомку окремих планів і епізодів; забезпечує правильні витрати коштів, виділених у генеральному кошторисі на оплату акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; бере участь у складанні оперативних планів і щоденних звітів про роботу знімальної групи; призначає і готує зйомки; здійснює ретельну і всебічну підготовку кожної знімальної зміни, забезпечуючи злагодженість і безперервність творчого процессу; призначає і готує акторів на зйомку; організовує перегляд і обговорення відзнятого матеріалу; підготовлює роботи, передбачені календарно-постановницьким планом чи за завданням кінорежисера-постановника; керує роботою асистентів кінорежисера; здійснює спільно з творчим колективом весь комплекс робіт з дублювання фільму, а також скорочення і перемонтаж копії; забезпечує художню якість дубляжу, правильність режисерського трактування образів дубльованого фільму; бере участь у складанні кошторису і календарного плану на дублювання фільму, в озвученні фільму і запису музики; виготовлює рекламні ролики; здає рекламні та інші матеріали, що входять до постановницького проекту, по закінченні виробництва фільму до інформаційного відділу кіностудії; забезпечує правильне виконання договірних відносин з акторами. Кінорежисер науково-пізнавальних фільмів: визначає разом з автором літературного сценарію, науковим консультантом і редактором пізнавально-наукову або навчальну концепцію фільму; здійснює керівництво творчим і технологічним процесом створення мультиплікації для науково-пізнавальних фільмів; здійснює керівництво створенням ескізів мультиплікату; вирішує зображальний стиль мультиплікації і керує графічною розробкою розкадровок; забезпечує художню, пізнавальну, наукову і технічну якість мультиплікації; визначає метраж мультиплікаційних кадрів і методологічну послідовність розкриття теми. Кінорежисер хронікально-документальних фільмів: керує творчим і виробничим процесом створення хронікально-документальних фільмів чи періодичних випусків кінохроніки (журнали, спецвипуски); забезпечує достовірність використаного у фільмі матеріалу; визначає спільно з композитором і музичним оформлювачем характер музичного і шумового оформлення картини, монтажний ритм і переходи між окремими епізодами.