* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний кінорежисер анімаційних фільмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів I категорії - не менше 3 років, створення визначних по своєму художньому рівню анімаційних фільмів.

Знає та застосовує у діяльності: державні, галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії; способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінорежисури анімаційних фільмів та основи кінодраматургії; способи музично-мовного оформлення фільму; історію образотворчого мистецтва, архітектури, стилів і побуту; основи створення образу; анатомію людини з особливостями різних змін за віком; анатомію тварин; технологію і технічні засоби створення анімаційних фільмів; теорію анімаційної драматургії; основи кіномонтажу; операторське мистецтво; біомеханіку рухів мальованих та лялькових персонажів; техніку оживлення (анімації) персонажів фільмів; основи економіки і організації виробництва анімаційних фільмів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією творчого і технологічного процесу створення анімаційного фільму спільно з художником-постановником. Бере участь у формуванні тематичного плану. Розроблює разом з автором сценарію ідейно-художню концепцію твору і втілює його кінематографічними засобами на екрані. Забезпечує правильне трактування літературного сценарію, художнє вирішення і технічну якість фільму, здачу фільму у встановлений термін і в межах затвердженої кошторисної вартості. Розроблює режисерський сценарій на основі затвердженого літературного сценарію. Визначає корисний метраж сцен. Керує графічною зарисовкою сценарію по мізансценах, розробкою типажів діючих персонажів, основних ескізів декорацій і костюмів. Вирішує спільно з художником-постановником і кінооператором образотворчий стиль фільму. Бере участь спільно з композитором і звукооператором у створенні музичної експлікації фільму, встановлює точний метраж музики по окремих сценах і епізодах. Затверджує шумові фонограми. Контролює додержання працівниками знімальної групи виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.