* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів
Інструкція для посади "Варник косметичної маси 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією варника косметичної маси 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу варіння косметичних мас на потокових лініях; рецептури косметичних мас; правила регулювання процесів; будову, принцип роботи та правила експлуатації потокової лінії, контрольно-вимірювальних приладів, допоміжного устаткування та комунікацій; асортимент, властивості та технічні умови на сировину, матеріали, напівфабрикати та готову продукцію, їх органолептичну характеристику; правила розрахунку за рецептурами компонентів на завантаження, розрахунок потрібної кількості лугів, залежно від їх концентрації, та розрахунок спирту за таблицями державного стандарту; норми виходу готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес варіння мас на потокових лініях. Забезпечує, згідно з технологічним режимом та рецептурою дозування сировини, температуру, тиск, вакуум та інші показники технологічного процесу. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Усуває причини відхилень від норм у технологічному режимі та запобігає їх появі. Забезпечує безперебійну та злагоджену роботу всього устаткування потокової лінії: апаратів для охолодження різних систем, вальцьових фарботерів, колоїдних млинів, гомогенізаторів, термографіту тощо. Веде органолептичний контроль за якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Веде облік сировини, напівфабрикатів, кількості одержаної продукції, веде технічну документацію. Розраховує сировинні компоненти за заданою рецептурою. Визначає вихід готової продукції.