Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста механічного чи флотаційного збагачення руди 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематику та способи налагодження різних апаратів і механізмів, які застосовує в процесі механічного (гравітаційного) чи флотаційного збагачення руди; будову, призначення та правила застосування складних та точних контрольно-вимірювальних і регулювальних приладів; основні методи контролю та опробування сировини й матеріалів у процесі роботи; теоретичні основи технології, основних та допоміжних операцій механічного (гравітаційного) чи флотаційного збагачення залізної руди.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує механічне (гравітаційне) чи флотаційне збагачення залізної руди. Налагоджує збагачувальні агрегати для забезпечення технологічного режиму, регулює роботу агрегату. Відбирає середню пробу, перевіряє якість збагаченої руди. Веде звітну документацію про хід технологічного процесу.