Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи підналагодження основних механізмів агрегатів механічного (гравітаційного) чи флотаційного збагачення руди; будову контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів середньої складності; основні технічні умови та вимоги до сировини, концентрату, проміжних продуктів, хвостів та шламів; правила зберігання сировини, концентратів та відходів; основи флотації у межах робота, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує механічне (гравітаційне) чи флотаційне збагачення залізної руди під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації. Готує збагачувальний агрегат до роботи. Дозує сировину. Підналагоджує і виконує комплекс робіт з регулювання та нескладного поточного ремонту окремих механізмів і вузлів агрегату в процесі роботи.