* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій; правила обслуговування залізничних цистерн для перевезення рідкого аміаку; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; правила зберігання отруйних та агресивних речовин; правила оформлення документів з відпускання продукції; інструкцію з обліку та звітності; державні стандарти на сировину та готову продукцію; правила відбору проб і методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції у виробництві отруйних та агресивних речовин або з великим асортиментом продукції, процес нейтралізації абгазів, технологічний процес випаровування зріджених газів, одержання гіпохлориту натрію, а також керує апаратниками нижчої кваліфікації в інших виробництвах. Налагоджує лінії для приймання та транспортування сировини, напівфабрикатів та продукції. Перевіряє справність стрічкових конвеєров, пересипних пристроїв, системи очищення запиленого повітря. Приймає сировину з центрального матеріального складу, з суміжних цехів, з хоперів в силоси, з залізничних цистерн та настроює лінії для перекачування з цистерн в сховище. Розігріває закристалізовану сировину у цистернах та перекачує її в резервуари. Готує сировину до пуску у виробництво: доводить вологість до потрібних значень, підігріває рідку сировину, усереднює концентрацію по всьому об'єму у резервуарі. Готує хімічні розчини. Обслуговує великогабаритні резервуари ємкістю від 100 до 2000 куб.м. Розливає готову продукцію у бочки та цистерни. Маркує та упаковує тару готової продукції відповідно до державних стандартів та технічних умов. Приймає бочко-тару та залізничні цистерни з суміжних цехів, виконує контроль за справністю та чистотою. Готує залізничні цистерни та вагони, мінераловози під завантаження. Вивантажує бункери в вагони, мінераловози та автомобільний транспорт. Завантажує готову продукцію в бочко-тарі у вагони та на автомашини за допомогою електрокар та вручну. Контролює температурні режими, аварійно зупиняє устаткування, контролює та регулює кількість продукту, який розливається в бочки та цистерни, візуально та за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Контролює якість продукції, що відвантажується, а також її вагу за допомогою залізничних та автомобільних вагів. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби. Керує кратцер-кранами та обслуговує їх, обслуговує конвеєри, норії, ємкості, елеватори, сховища, резервуари, інжекційні скрубери вакуум-приймальники, вакуум-насоси, установку компримування, осушування повітря, припливно-витяжні та аварійні системи вентиляції та інші системи локалізації хлорної хвилі, трубопроводи, блокування, маневровий пристрій, вагі бункерні, контрольно-вимірювальні прилади та автоматику, комунікації тощо. Веде облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, виконує дрібний ремонт та приймає з ремонту.

Приклади робіт
Ведення технологічного процесу підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції у виробництвах: синтетичного аміаку (під час обслуговування складів рідкого аміаку; наливання рідкого аміаку у залізничні цистерни, їх дозування та продування азотом), міцної азотної кислоти, сірчаної кислоти, хлору, каустичної соди, карбіду кальцію, метанолу, ізобутанолу, вищих спиртів, формаліну, капролактаму і полімеру капролактаму, технічного хлорофосу, поліетилену, нітрилу акрилової кислоти і штучного волокна "нітрон", фталевого ангідриду, пентоеритриту, себацинової кислоти, іонообмінних смол, карбаміду, карбамідних смол, поліхлорвінілового пластикату, поліфор-мальдегіду. Робота з великим асортиментом продукції (від 30 найменувань та більше) у лакофарбових виробництвах та у виробництві напівфабрикатів для кольорового кіно (від 40 найменувань та більше).