* *
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій;
      - правила обслуговування залізничних цистерн для перевезення рідкого аміаку;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції;
      - правила зберігання отруйних та агресивних речовин;
      - правила оформлення документів з відпускання продукції;
      - інструкцію з обліку та звітності;
      - державні стандарти на сировину та готову продукцію;
      - правила відбору проб і методику проведення контрольних аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції у виробництві отруйних та агресивних речовин або з великим асортиментом продукції, процес нейтралізації абгазів, технологічний процес випаровування зріджених газів, одержання гіпохлориту натрію, а також керує апаратниками нижчої кваліфікації в інших виробництвах.

2.2. Налагоджує лінії для приймання та транспортування сировини, напівфабрикатів та продукції.

2.3. Перевіряє справність стрічкових конвеєров, пересипних пристроїв, системи очищення запиленого повітря.

2.4. Приймає сировину з центрального матеріального складу, з суміжних цехів, з хоперів в силоси, з залізничних цистерн та настроює лінії для перекачування з цистерн в сховище.

2.5. Розігріває закристалізовану сировину у цистернах та перекачує її в резервуари.

2.6. Готує сировину до пуску у виробництво: доводить вологість до потрібних значень, підігріває рідку сировину, усереднює концентрацію по всьому об'єму у резервуарі.

2.7. Готує хімічні розчини.

2.8. Обслуговує великогабаритні резервуари ємкістю від 100 до 2000 куб.м.

2.9. Розливає готову продукцію у бочки та цистерни.

2.10. Маркує та упаковує тару готової продукції відповідно до державних стандартів та технічних умов.

2.11. Приймає бочко-тару та залізничні цистерни з суміжних цехів, виконує контроль за справністю та чистотою.

2.12. Готує залізничні цистерни та вагони, мінераловози під завантаження.

2.13. Вивантажує бункери в вагони, мінераловози та автомобільний транспорт.

2.14. Завантажує готову продукцію в бочко-тарі у вагони та на автомашини за допомогою електрокар та вручну.

2.15. Контролює температурні режими, аварійно зупиняє устаткування, контролює та регулює кількість продукту, який розливається в бочки та цистерни, візуально та за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.16. Контролює якість продукції, що відвантажується, а також її вагу за допомогою залізничних та автомобільних вагів.

2.17. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.18. Відбирає проби.

2.19. Керує кратцер-кранами та обслуговує їх, обслуговує конвеєри, норії, ємкості, елеватори, сховища, резервуари, інжекційні скрубери вакуум-приймальники, вакуум-насоси, установку компримування, осушування повітря, припливно-витяжні та аварійні системи вентиляції та інші системи локалізації хлорної хвилі, трубопроводи, блокування, маневровий пристрій, вагі бункерні, контрольно-вимірювальні прилади та автоматику, комунікації тощо.

2.20. Веде облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються.

2.21. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.22. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, виконує дрібний ремонт та приймає з ремонту.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення технологічного процесу підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції у виробництвах: синтетичного аміаку (під час обслуговування складів рідкого аміаку; наливання рідкого аміаку у залізничні цистерни, їх дозування та продування азотом), міцної азотної кислоти, сірчаної кислоти, хлору, каустичної соди, карбіду кальцію, метанолу, ізобутанолу, вищих спиртів, формаліну, капролактаму і полімеру капролактаму, технічного хлорофосу, поліетилену, нітрилу акрилової кислоти і штучного волокна "нітрон", фталевого ангідриду, пентоеритриту, себацинової кислоти, іонообмінних смол, карбаміду, карбамідних смол, поліхлорвінілового пластикату, поліфор-мальдегіду.

5.2. Робота з великим асортиментом продукції (від 30 найменувань та більше) у лакофарбових виробництвах та у виробництві напівфабрикатів для кольорового кіно (від 40 найменувань та більше).