* *
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила оформлення документів з видавання продукції;
      - інструкцію з обліку та звітності;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - методику проведення аналізів;
      - прийом робіт;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

2.2. Налагоджує лінії для прийому та перекачування сировини, напівфабрикатів та продукції.

2.3. Готує під завантаженя вагони.

2.4. Перевіряє справність кранів, трубопроводів, точність замірів продукції.

2.5. Приймає сировину в приймальні баки, цистерни, танки, бункери.

2.6. Готує сировину (очищає, дробить, просіває, сушить тощо).

2.7. Для продуктів, які видаються (сипучих, твердих, рідких та газоподібних), готує уклони, суміші та розчини згідно з установленою рецептурою.

2.8. Завантажує готову продукцію за допомогою кратцер-крана.

2.9. Стежить за правильним зберіганням всіх видів сировини та продукції.

2.10. Розраховує кількість потрібної сировини, перераховує показники у вагові одиниці вимірювання та оформлює технічну документацію.

2.11. Веде облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються.

2.12. Керує кратцер-кранами та обслуговує їх, обслуговує конвеєри, елеватори, ємкості, сушильні апарати, змішувачі, дробарки, сита, грохоти, фільтри, вентиляційні установки, циклони, маневровий пристрій, віброплити, насоси, транспортні механізми, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, запірнорегулювальні пристрої.

2.13. Визначає та усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

2.14. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.