* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій; правила обслуговування залізничних цистерн для перевезення рідкого аміаку; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; правила зберігання отруйних та агресивних речовин; правила оформлення документів з відпускання продукції; інструкцію з обліку та звітності; державні стандарти на сировину та готову продукцію; правила відбору проб і методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес розчинення подрібненого амофосу в плаві аміачної селітри з дотриманням показників pH та концентрації. Приймає гранульований амофос з хоперів у силоси, отримує подрібнений амофос на дробарках та контролює дозування подрібненого амофосу, плаву аміачної селітри і подавання готової продукції на грануляцію. Обслуговує насоси, дробарки, конвеєри, норії, ємкості, трубопроводи, запірно-регулюючу арматуру, ваги бункерні.