Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сушіння 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості продуктів і допоміжних матеріалів; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Самостійно веде процес сушіння гумових виробів в спеціальних камерах і конвенційних сушарках; штучного каракуля, віскозного волокна, центроліту в камерних і канальних сушарках або веде технологічний процес сушіння мідноаміачного і хлоринового волокна; веде процес сушіння в отриманні стеарату цинку, веде процес сушіння твердих сипких речовин або виробів у простих калориферних, вакуумних, інфрачервоних, трубних, сушильних апаратах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину і матеріали. Завантажує продукт в апарат. Вивантажує готовий продукт, складує. Обслуговує технологічне устаткування. Здає устаткування в ремонт.

Приклади робіт
Сушіння гумових оболонок сепаратора, заготівок каркасу, спортивних велошин, покришок, які відновлюються, та інших гумових виробів. Сушіння гідрату окису барію, вуглекислого барію, вуглекислого стронцію в простих сушильних апаратах або в апаратах складної конструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.