* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сушіння 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості продуктів; технологічне паливо, мастильні та інші допоміжні матеріали; вимоги до сировини та готової продукції; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сушіння твердих сипучих речовин або виробів в простих калориферних, вакуумних, інфрачервоних, трубних сушильних апаратах (башти, барабани, шафи, стрічкові машини тощо) або в апаратах складної конструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або веде технологічний процес сушіння різних видів хімічних волокон і щетини в сушарках тунельного і стрічкового типу відповідно до робочої інструкції. Провадить дроблення продукту, розсіває, пакує, транспортує та складає готовий продукт. Обслуговує топку: завантажує паливо, провадить шурування, підтримує тепловий режим сушіння. Контролює рівномірне надходження вологого продукту в сушильний апарат при безперервному процесі виробництва, контролює та регулює швидкість транспортних стрічок в сушарках стрічкового типу. Регулює температурний режим, подачу пари, повітря за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби. Контролює безперебійну роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Пускає та зупиняє сушильні апарати та інше устаткування, яке обслуговується. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Приймає устаткування з ремонту. Очищає устаткування та прибирає робоче місце.

Приклади робіт
Сушіння гідрату окису барію, вуглекислого барію, вуглекислого стронцію в сушильних апаратах складної конструкції. Ведення процесу сушіння побічних продуктів ферментного виробництва з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.