Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технічні вимоги до настилання, улаштування й ремонту рейкової колії, укладання стрілкових переводів, поворотних кругів, хрестовин, глухих пересічень, плит та кріплення гірничих виробок; правила настилання рейкової колії на заокругленнях та в похилих виробках; допустимі уклони та радіуси кривих ділянок колії; будову й правила користування шаблонами та іншими інструментами для перевірки рейкової колії, систему сигналізації на шахтовому транспорті та правила встановлення колійних сигналів і знаків; види та властивості матеріалів, що застосовуються для баластування колії; типи рейок, стрілкових переводів, глухих пересічень, шпал та основні види шахтового кріплення, види та призначення різних замкових з'єднань елементів дерев'яного кріплення; правила і порядок забутування пустот за кріпленням та встановлення елементів затягання; основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву; правила й раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів кріплення; правила поводження з кабельною та контактною мережею; види, способи проведення й кріплення водовідливних канавок; види конструкцій та призначення вентиляційних перемичок, дверей, сланцевих заслонів, кросингів; правила обладнування ходових відділень гірничих виробок; паспорт кріплення виробки, що ремонтується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує настилання постійної, за встановленим профілем з використанням шаблонів та ватерпасів, або тимчасової коліїв гірничих виробках. Здійснює орієнтацію полотна колії в гірничій виробці відповідно до габаритів транспортних засобів та виробки; планування баласту, укладання шпал, брусів, пришивання рейок, з'єднання секцій рейкової колії за допомогою планок та болтових з'єднань; установлення струмопровідних перемичок; збирання й укладання стрілкових переводів; глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин, з'єднання їх з рейковими коліями; перевірка правильності укладання колії. Під час настилання тимчасової колії в гірничих виробках проводить: зняття або піднімання секцій тимчасової колії, підривання ґрунту виробки вручну або за допомогою відбійних молотків; заміну окремих шпал та рейок; підсипання й підбивання шпал баластом; улаштування та відновлення водостічних канавок; розбирання, чищення, ремонт з заміною окремих деталей стрілкових переводів, глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин; засипання баластом місць укладання колій. Приводить заготівлю рейок: вигинання пресом, відрубування кінців, свердління отворів, виконує підношення шпал, рейок, брусів, костилів, планок, необхідних матеріалів та інструментів; обхід та перевірку стану колії на обслуговуваній дільниці; підтягання болтових з'єднань, підбивання костилів, перевірку колії шаблоном; встановлення огорожі й попереджувальних знаків на ділянці колії, що ремонтується, у місцях, безпечних для руху; ремонт колійних сигналів, очищення колії та водостічної канавки від сторонніх предметів. Здійснює підготовку елементів кріплення й встановлення проміжних рам; заміну окремих рам та елементів усіх видів кріплення; затягання боків та покрівлі виробок, прибирання породи; забутування порожнин за кріпленням, відкочування вагонеток із породою та підкочування порожняка. Проводить підготовку врубу для перемичок. Зведення й ремонт усіх видів перемичок, улаштування й ремонт замірних станцій, кросингів без розширення виробок, вантаження, розвантаження вручну або за допомогою такелажних механізмів та доставку з гірничих виробок матеріалів, обладнання, запасних частин та інших вантажів; виготовлення, встановлення та ремонт вентиляційних дверей, дерев'яних щитів, помостів, сланцевих заслонів, трапів, люків, драбин та поручнів у ходових відділеннях гірничих виробок з кутом нахилу до 45 град., здійснює відновлення елементів металевого кріплення на пресах; обслуговування та поточний ремонт механізмів та пристроїв, що застосовуються у процесі робіт. Виконує роботи під керівництвом гірника вищої кваліфікації.