Інструкція для посади "Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні вимоги до настилання, улаштування й ремонту рейкової колії, укладання стрілкових переводів, поворотних кругів, хрестовин, глухих пересічень, плит та кріплення гірничих виробок;
      - правила настилання рейкової колії на заокругленнях та в похилих виробках;
      - допустимі уклони та радіуси кривих ділянок колії;
      - будову й правила користування шаблонами та іншими інструментами для перевірки рейкової колії, систему сигналізації на шахтовому транспорті та правила встановлення колійних сигналів і знаків;
      - види та властивості матеріалів, що застосовуються для баластування колії;
      - типи рейок, стрілкових переводів, глухих пересічень, шпал та основні види шахтового кріплення, види та призначення різних замкових з'єднань елементів дерев'яного кріплення;
      - правила і порядок забутування пустот за кріпленням та встановлення елементів затягання;
      - основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву;
      - правила й раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів кріплення;
      - правила поводження з кабельною та контактною мережею;
      - види, способи проведення й кріплення водовідливних канавок;
      - види конструкцій та призначення вентиляційних перемичок, дверей, сланцевих заслонів, кросингів;
      - правила обладнування ходових відділень гірничих виробок;
      - паспорт кріплення виробки, що ремонтується.

1.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує настилання постійної, за встановленим профілем з використанням шаблонів та ватерпасів, або тимчасової коліїв гірничих виробках.

2.2. Здійснює орієнтацію полотна колії в гірничій виробці відповідно до габаритів транспортних засобів та виробки; планування баласту, укладання шпал, брусів, пришивання рейок, з'єднання секцій рейкової колії за допомогою планок та болтових з'єднань; установлення струмопровідних перемичок; збирання й укладання стрілкових переводів; глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин, з'єднання їх з рейковими коліями; перевірка правильності укладання колії.

2.3. Під час настилання тимчасової колії в гірничих виробках проводить: зняття або піднімання секцій тимчасової колії, підривання ґрунту виробки вручну або за допомогою відбійних молотків; заміну окремих шпал та рейок; підсипання й підбивання шпал баластом; улаштування та відновлення водостічних канавок; розбирання, чищення, ремонт з заміною окремих деталей стрілкових переводів, глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин; засипання баластом місць укладання колій.

2.4. Приводить заготівлю рейок: вигинання пресом, відрубування кінців, свердління отворів, виконує підношення шпал, рейок, брусів, костилів, планок, необхідних матеріалів та інструментів; обхід та перевірку стану колії на обслуговуваній дільниці; підтягання болтових з'єднань, підбивання костилів, перевірку колії шаблоном; встановлення огорожі й попереджувальних знаків на ділянці колії, що ремонтується, у місцях, безпечних для руху; ремонт колійних сигналів, очищення колії та водостічної канавки від сторонніх предметів.

2.5. Здійснює підготовку елементів кріплення й встановлення проміжних рам; заміну окремих рам та елементів усіх видів кріплення; затягання боків та покрівлі виробок, прибирання породи; забутування порожнин за кріпленням, відкочування вагонеток із породою та підкочування порожняка.

2.6. Проводить підготовку врубу для перемичок.

2.7. Зведення й ремонт усіх видів перемичок, улаштування й ремонт замірних станцій, кросингів без розширення виробок, вантаження, розвантаження вручну або за допомогою такелажних механізмів та доставку з гірничих виробок матеріалів, обладнання, запасних частин та інших вантажів; виготовлення, встановлення та ремонт вентиляційних дверей, дерев'яних щитів, помостів, сланцевих заслонів, трапів, люків, драбин та поручнів у ходових відділеннях гірничих виробок з кутом нахилу до 45 град., здійснює відновлення елементів металевого кріплення на пресах; обслуговування та поточний ремонт механізмів та пристроїв, що застосовуються у процесі робіт.

2.8. Виконує роботи під керівництвом гірника вищої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.