* *
Інструкція для посади "Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника з ремонту гірничих виробок 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови ведення ремонтних робіт у гірничих виробках;
      - призначення й порядок використання маркшейдерських позначок для перевірки напрямку виробки;
      - типорозміри та види застосовуваного кріплення, а також способи його ремонту;
      - будову застосовуваних механізмів, інструментів, пристроїв та правила роботи з ними;
      - способи й правила розбирання завалів;
      - види та властивості полімерних матеріалів, застосовуваних для кріплення порід, правила поводження з ними;
      - способи й правила очищення бункерів;
      - основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву;
      - правила й раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів кріплення.

1.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перекріплює горизонтальні та похилі гірничі виробки перерізом у просвіті за проектом до 16 кв.м з повним видаленням старого кріплення, випусканням породи або розширенням перерізу виробки за допомогою відбійних молотків, підривним способом або вручну та встановленням нового кріплення всіх видів і типів.

2.2. Виконує підривання ґрунту виробок піддиральною машиною типу "Унізенк".

2.3. Проводить витягання кріплення й ліквідацію гірничих виробок, заміну рам та елементів усіх видів кріплення, буріння шпурів ручними та колонковими електросвердлами, кладку кострів над рамами, розбирання й кріплення місць завалів виробок; укріплення порід гірничих виробок полімерними матеріалами.

2.4. Здійснює обслуговування застосовуваних машин та усунення дрібних неполадок у їх роботі; улаштування та ремонт помостів, ляд, драбин у виробках з кутом нахилу 45 град.

2.5. Виконує очищення вугільних та породних бункерів, чищення зумпфів та водозбірників, очищення стовбурів та шурфів від льоду.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник з ремонту гірничих виробок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.