* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника управління – начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та проходження державної служби; державну політику щодо напряму діяльності управління; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень та відділу у складі управління, визначає ступінь відповідальності особового складу відділу. Розподіляє обов'язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу. У разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері державного урядового зв'язку. Бере участь у розробці окремих положень комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери урядового зв'язку з питань, що належать до компетенції відділу. Готує проекти рішень за напрямами діяльності управління у межах наданих відділу повноважень. Узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення управління. Регулює та контролює ефективну взаємодію структурних підрозділів управління, у межах наданих повноважень організовує їх взаємодію з іншими підрозділами центру. Організовує планування та контроль виконання заходів щодо організаційно-технічної діяльності відділу та управління у межах наданих повноважень. Аналізує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, відділу. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд відповідних звернень, готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, інших організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції управління. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу відділу та управління. Подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Забезпечує дотримання підлеглими заходів пожежної безпеки та охорони праці, раціонального використання матеріальних засобів і майна управління. Забезпечує дотримання особовим складом управління законодавства України щодо державної таємниці. Організовує роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства. Виконує інші доручення керівництва центру, Держспецзв'язку.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; у процесі виконання покладених на управління та відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями; вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання повноважень, покладених на управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.